بعد از اتمام راه اندازی گیم نت شما و یا هر گونه موارد مرتبط به آنsupp

که ما برای شما انجام خواهیم داد حتی کوچک ترین مورد

مانند نصب cs کانفیگ شده مخصوص گیم نت شما

یا حتی نصب نرم افزار های مدیریتی گیم نت 

همیشه پشتیبانی گیم نت شما رو رو عهده خواهیم داشت

به این صورت که هرگونه مشکلی که در روز های بعد

برای گیم نت شما پیش بیاد آن را برای شما حل خواهیم کرد